top of page

Lees ons verhaal

Het opvanghuis

HET OPVANGHUIS

Onze coördinator Christophe is opgegroeid in de havenstad Matadi. Zijn ouderlijk huis staat in de wijk Ngadi en is jaren terug door zijn vader verkocht aan stichting L’Amour du Prochain met de bedoeling het open te stellen voor straatkinderen. Sinds 2005 is het huis een opvanghuis met de naam “Centre Marie Victorine”, genoemd naar de moeder van Christophe. In de loop der jaren hebben al heel wat kinderen er een veilig thuis mogen vinden. Er is plaats voor ongeveer tien kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Jongens en meisjes uit uitzichtloze situaties krijgen onderdak, verzorging en ook onderwijs. Mama Tantine en mama Rita zorgen overdag voor de kinderen. Pa Gaspi, zoals men hem noemt, is degene die toezicht houdt en de financiën beheert. Hij brengt elke dag verslag uit aan Christophe die het reilen en zeilen vanuit Nederland bestuurt. Henock en Rudy zijn groot gebracht in het opvanghuis en wonen er nog steeds. Nu ze volwassen zijn, nemen ze leiding en geven door wat ze zelf hebben meegekregen. In de nacht staat er beveiliging voor de grote hekken van het huis. Zo voelt een ieder zich veilig in de toch wel onrustige wijk. Wanneer de kinderen op eigen benen kunnen staan, verlaten ze het huis. De één is hier eerder aan toe dan de ander. Soms duikt er een familielid op die door verbeterde omstandigheden voor het kind kan zorgen. En helaas gebeurt het ook dat kinderen zich lange tijd niet aan de regels van het huis kunnen houden en terugkeren naar de situatie waar ze vandaan komen.

bottom of page